Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


Karta   |   Plan   |   HOK 1:5000   |   Vektorizacija i digitalizacija   |   Komunalni vodovi   |   Groblja   |   Ostali geodetski poslovi
Ostali geodetski poslovi
GEO-GAUSS d.o.o.
   Parcelacija
   Uknjižba objekata
   Geodetsko snimanje groblja
   Iskolčenje objekata
   Snimanje i izrada situacija
   Digitalna obrada geodetskih podataka
   Usluga plotanja
   Ostalo
   Naši poslovi  Parcelacija:
Izrada prijavnih listova za katastar i zemljišnu knjigu, u svrhu cijepanja parcela


Na zahtjev stranke izrađujemo prijavne listove u svrhu cijepanja parcela, sređenja imovinskih odnosa, diobe, uknjižbe objekata, formiranja građevinskih parcela, izvlaštenja, eksproprijacije i dr.
Ako imate potrebu sređenja posjeda ili se želite raspitati o ovoj problematici kontaktirajte nas  


  Uknjižba objekata
Izrada prijavnih listova za katastar i zemljišnu knjigu, u svrhu uknjižbe objekata
Uknjižba objekata u katastar i zemljišnu knjigu, zakonska je obaveza svakog investitora nakon izgradnje. Za ishođenje uporabne dozvole, sređenja osobnih dokumenata, dobivanje kućnog broja, ishođenje hipotekarnih kredita i dr., potrebno je imati uknjiženi objekat u katastru i zemljišnoj knjizi (gruntovnici).
Provjerite da li je Vaš objekat uknjižen !!!!!
Za narudžbu uknjižbe objekta, potreban Vam je:
br. kat. čest., Kat. opć., ime i prezime posjednika, - katastarski podaci
br. gr. čest., br. zk. ul. (nap), - gruntovni podaci
kontaktirajte nas


  Geodetsko snimanje groblja
geodetsko snimanje groblja i izrada
programa za kompjutorsko vođenje groblja
Geodetsko snimanje groblja obuhvaća slijedeće radove:
- pronalaženje geodetske osnove za snimanje i po potrebi proširenje iste.
- detaljno položajno i visinski snimanje svakog grobnog mjesta, staza, objekata, markantnog drveća i dr.
- obrada podataka mjerenja na računalu, te iscrtavanje situacije u CAD programu na računalu.
- numeracija grobnih polja i grobnih mjesta sa investitorom (nova numeracija ili preuzimanje postojeće)
- iscrtavanje situacije u mjerilu prilagođenom za poster (do 0.90x1.60m)
- izrada detaljne situacije groblja u mjerilu 1:150 sa numeracijom, površinom svakog grobnog mjesta, podijeljeno na listove A3 formata i uvezano u knjigu (praktično za rad na terenu).
- instaliranje programa za kompjutorsko vođenje groblja
- predaja podataka na CD-u.
Ako želite saznati nešto više o geodetskom snimanju groblja ili želite prezentaciju kontaktirajte nas.

  Iskolčenje objekata
iskolčenje objekata (obiteljskih kuća, hala, mostova, nadvožnjaka, ...), komunalnih instalacija (voda, plin, kanalizacija ..), terena ( visinsko iskolčenje terena, vodotoka, kanala ..)
Iskolčenje objekata prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Nakon što dobijete građevinsku dozvolu, potrebno je angažirati geodeta za iskolčenje objekta. Nakon terenskog iskolčenja, izrađuje se elaborat iskolčenja, te ovjerava od ovlaštenog inženjera geodezije.
Da bi ste naručili iskolčenje ili se raspitali o iskolčenju kontaktirajte nas
Ako gradite, uređujete teren, nemojte štedjeti na geodetima, jer ako nemate precizno iskolčen položaj ili visinu koštati će Vas puno više !!!

  Snimanje i izrada situacija - podloga za projektiranje
snimanje i izrada geodetskih podloga u željenom mjerilu.
Geodetsko snimanje i izradu situacije postojećeg stanja izrađujemo u svrhu podloge za projektiranje, ili kao snimak izvedenog stanja. Situacija se izrađuje u potrebnom mjerilu na papiru ili bilo kojem CAD programu. Prema želji investitora izrađujemo i visinsku predodžbu terena pomoću slojnica, uzdužnih ili poprečnih profila ili 3D modela. Ako Vam je potrebna kvalitetna situacija, kontaktirajte nas

   Digitalna obrada geodetskih podataka
obrada geodetskih podataka, ili obrada podataka u smislu izgradnja GIS rješenja
Ako Vam je potrebna usluga izmjere ili samo obrada Vaših podataka ili mjerenja, možem dogovoriti i takav način suradnje, ali nas prethodno  kontaktirajte
Da biste se uvjerili u naše mogućnosti, uspostavite kontakt sa nama, pa ćemo Vas detaljnije upoznati sa našim mogućnostima.
    Ako imate brdo podataka, a želite ih smisleno koristiti, potrebno Vam je kvalitetno GIS rješenje.

  Usluga plotanja na color ink jet ploteru
Ako želite svoj projekat u CAD -u ili nešto drugo iscrtati na ploter, možete to obaviti kod nas na ink-jet ploteru formata 0.6x1.4 m odnosno 0.90x2.0 m. Možete izabrati materijal između paus-papira, više vrsta papira ili folija. Izlazni format mora biti u HP/GL ili HP/GL2 formatu. Mogućnost plotanja iz raznih programa. Datoteke na plotanje možete poslati i e-mail-om.
Ako želite koristiti uslugu plotanja, kontaktirajte nas  i obavezno se prethodno najavite.

  Ostali geodetski poslovi
ostali geodetski poslovi: rekonstrukcija međa, gruntovna identifikacija, ....
Postoji niz geodetskih poslova koji ovdje nisu spomenuti, a u mogućnosti smo ih obaviti, jer posjedujemu svu potrebnu opremu, znanje, iskustvo i ljude.
Ako imate potrebu, ne oklijevajte,  upitajte se na pravoj adresi.