Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


Sponzorstvo   |   Novi sponzori
Sponzorstvo
Predstavljamo Vam  novu
kartu "Međimurske Županije", i "Plan Grada Čakovca"
        
· Karta "Medimurske Županije", izradena je u M=1:75000, korisni prostor karte je 65.5x43.5 cm, u višebojnom tisku, sa popisom Općina i naselja, format papira je 82.5x50 cm.
· Na poleđini će biti otisnut "Plan Grada Čakovca" u M=1:7500, korisni prostor plana je isti kao kod karte, sa popisom ulica, također u višebojnom tisku.
· Izdanje je tako koncipirano, da zapravo imamo dvije prednje stranice.
· Planirana naklada je 4000 kom, a rok izdavanja još uvijek nije određen.
· Predstavljanje ce biti na prigodnoj promociji za javnost, i domjenak za sponzore.
· U tim izrade uključeni su geodeti, kartografi Geodetskog fakulteta u Zagrebu te dizajneri, što jamči kvalitetan proizvod.

Detalj plana Grada Čakovca:
Detalj karte Međimurske Županije:
Kako nismo Ustanova, koja živi od proračuna, a smatramo da imamo kvalitetan proizvod, prisiljeni smo obratiti se Vama, da nam sponzorstvom omogućite izdavanje takovog proizvoda, a zauzvrat ćemo istaknuti logotip Vašeg poduzeća na prostoru uz kartu (tablica 1 i 2), te oznaku lokacije na karti (npr. C3).
   Logo Vašeg poduzeća će biti otisnut na 4000 karata, a karta je aktualna i traje najmanje 5 godina. Neposredno pred izdavanjem karte ćemo Vam se zahvaliti i na, do sada neuobičajeni  način, a to je npr: u lokalnim tjednicima na cijeloj stranici, oglasiti sve sponzore na reklamnom panou na cesti Nedelišće-Pušćine, emitiranjem preko KDS-a i na Internetu na našim www stranicama, sa linkovima na Vaše www stranice, ako ih imate. Reklamirajući naš proizvod (kartu i plan), obavezno ćemo isticati Vaš logo.
Promociju, na kojoj ćemo predstaviti  plan i  kartu javnosti, biti će organizirana za Vas i  Vama na zahvalnost.

  U daljnjim tablicama prikazani su modeli zakupa reklamnog prostora i pretprodaja karata.

Reklamni prostor na karti:
Tablica 1: REKLAMNI
PROSTOR
KOMADA
KARATA
BONUS
PROSTOR
IZNOS
bez pdv-a
1.5x5 cm 10 kom  0% 1.000,00 Kn
1.5x10=3x5 cm 20 kom + 5% 2.000,00 Kn
1.5x15=4.5x5 cm 30 kom +10% 3.000,00 Kn
3x10 cm 40 kom +12.5% 4.000,00 Kn
3x15=4.5x10 cm 60 kom +15% 6.000,00 Kn
4.5x15 cm 90 kom +30% 9.000,00 Kn

· obračunska jedinica je 1.5x5=7.5 cm2
· u cijenu reklame uključen je određen broj karata, naveden u rubrici "KOMADA KARATA"
· Ako se zakupi veći prostor od minimalnog (1.5x5cm), prostor Vam se povećava za postotak upisan pod "BONUS PROSTOR", tj. i prazan razmak između dviju markica je Vaš.

Zakup prostora na naslovnici iznosi 50% više:

Tablica 2: REKLAMNI
PROSTOR
KOMADA
KARATA
BONUS
PROSTOR
IZNOS
bez pdv-a
1.5x5 cm 10 kom  0%  1.500,00 Kn
1.5x10=3x5 cm 20 kom + 5%  3.000,00 Kn
1.5x15=4.5x5 cm 30 kom +10%  4.500,00 Kn
3x10 cm 40 kom +12.5%  6.000,00 Kn
3x15=4.5x10 cm 60 kom +15%  9.000,00 Kn
4.5x15 cm 90 kom +30% 13.500,00 Kn

Ako uplatite reklamni prostor (tablica 1 ili 2), stičete pravo na najpovoljniju (tvorničku) cijenu karte do određenog broja primjerka (zavisno od iznosa reklamnog prostora-tablica 3). Cjena karte u pretprodaji (samo za sponzore) iznosi 10 kn+pdv=12,20 kn. Maloprodajna cijena će biti 25,00 kn, odnosno 20,49 kn+pdv.
Tablica 3: REKLAMNI
PROSTOR
KOMADA
KARATA
CIJENA
bez pdv-a
IZNOS
bez pdv-a
1.5x5 cm 100 kom  10.00 kn 1.000,00 Kn
1.5x10=3x5 cm 200 kom  10.00 kn 2.000,00 Kn
1.5x15=4.5x5 cm 300 kom  10.00 kn 3.000,00 Kn
3x10 cm 400 kom  10.00 kn 4.000,00 Kn
3x15=4.5x10 cm 600 kom  10.00 kn 6.000,00 Kn
4x15 cm 900 kom  10.00 kn 9.000,00 Kn

Ako imate prodajno mjesto, i uložite npr. 1000,00 kn+pdv za reklamu i 1000,00 kn+pdv za 100 kom karata, Prodajom 110 komada karata ostvarujete prihod od 2253.90 kn+pdv tj. vratite uloženih 2000,00 kn+pdv  i još nešto zaradite. U tom slučaju reklamni prostor na karti Vam je već plaćen.
Ostaje Vam učinak reklame na karti, u novinama, na reklamnim panoima, KDS-u, internetu i drugdje.

Moguće je dogovoriti i drugačiji modalitet suradnje, a prema gore navedenom cjeniku.
Detaljne obavijesti pogledajte na internetu www.geo-gauss.hr i pratite tijek projekta.

Osoba za kontakt: Jeronim Moharić, dipl. ing. geod..
               tel.: +385(0)40 310-859 ili +385(0)98 207-675


                                                                                                             Direktor:               
                                                                                             Josip Puklavec dipl. ing. geod.
___________________________________________________________________________________
svakako pogledajte: izrada plana i karte