Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


Karta   |   Plan   |   HOK 1:5000   |   Vektorizacija i digitalizacija   |   Komunalni vodovi   |   Groblja   |   Ostali geodetski poslovi
Komunalni vodovi
Dinamičan razvoj komunalne infrastrukture '90-tih godina, postavio je pred geodete velik obim poslova. Potrebno je naime, prema Zakonu o katastru instalacija uknjižiti svako posezanje u prostor, pa tako i izgradnju komunalnih vodova.
Za dobro upravljanje i gospodarenje komunalnim vodovima potrebno je izgraditi informacijski sustav, kojim je moguće brzo i kvalitetno pristupati podacima, a koji moraju biti ažurni. Za to nam je potrebno nekoliko preduvjeta:
         - adekvatna oprema (računala i programi)
         - definirane potrebe i način unosa, ažuriranja i korištenja podataka
         - kvalitetni podaci o vlastitim vodovima (položajni i tehnički podaci)
         - podloge prema kojoj se odnose podaci (katastarski plan, geodetska situacija, orto-foto, i dr.)
         - svakodnevno iskorištavanje takovog informacijskog sustava (izdavanje suglasnosti, određivanja
            položaja na terenu, planiranje, projektiranje, pregled, statistika i dr.)
Naše poduzeće ima iza sebe tisuće kilometara izmjerenih instalacija plinovoda, telekomunikacijskih kabela i kanalizacije, vodovoda, kanalizacije, el. struje i dr. Svi podaci koji su izmjereni na terenu, digitalno su obrađeni, te predani u katastar. Ono što nam tek predstoji, je upravo opisano u prethodnom odlomku, a to je kvalitetno GIS rješenje.
Svi podaci koji su prikupljeni na terenu izmjerom ili obradom na računalu, pohranjeni su na CD-medijima u našoj ARHIVI.
Oni podaci koji su bili pohranjeni na disketama, prije pojave CD-R ili CD-RW medija, prebačeni su na CD-R medije, te se čuvaju za eventualno korištenje. Arhiva je napravljena kronološki prema vremenu nastajanja pojedinih podataka, pa je takovo i pretraživanje.
       
Podaci iz arhive, a to su podaci pretežno iz Međimurske Županije, prikupljeni su našom izmjerom na terenu, i našom obradom na računalu. U mogućnosti smo Vam ponuditi te podatke na korištenje, pazeći pritom da se ne povrijedi nečije pravo vlasništva ili pravo raspolaganja tim podacima. Ako imate bilo kakvih pitanja ili upita, kontaktirajte nas.