Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


A1   |   A2   |   A3   |   A4   |   B1   |   B2   |   B3   |   B4   |   C1   |   C2   |   C3   |   C4   |   D1   |   D2   |   D3   |   D4   |   E1   |   E2   |   E3   |   E4   |   Međimurje
Međimurje
1993. g. izradili smo "Preglednu kartu Županije Međimurske" u M=1:50000 u izdanju "GEODET"-a.
A
B
C
D
E
1
1
2
2
3
3
4
4
A
B
C
D
E

Autori karte: Branko Špoljar, dipl.ing., Jeronim Moharić, dipl. ing.
svakako pogledajte: izrada plana i karte