Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


Karta   |   Plan   |   HOK 1:5000   |   Vektorizacija i digitalizacija   |   Komunalni vodovi   |   Groblja   |   Ostali geodetski poslovi
Karta
Naše poduzeće se uz ostale geodetske poslove bavi i izradom karata. Godine 1993. smo izradili "Preglednu kartu Županije Međimurske" u M=1:50000 u izdanju "GEODET"-a. Nakon 8 godina odlučili smo se za novu, ažurnu kartu županije u M=1:75000, koja na poleđini ima "Plan grada Čakovca" u M=1:7500. Sama karta i plan su nešto manjeg formata od uobičajenog, ali zato preglednijeg i praktičnijeg. Izrada novog izdanja karte Međimurske Županije (autorskih originala) je pri kraju.Preostaje nam završna kontrola, te dizajn naslovne stranice. Izrada izdavačkih originala (fotolita) biti će neposredno pred tisak. Planirani izlazak još uvijek nije određen.
1993. smo izradili Kartu Županije Međimurske
nova karta Županije je u izradi.
Kako je izrada karte Županije i plan Grada pri kraju, započinjemo akciju prikupljanja sponzora, bez kojih neće biti moguće otisnuti ovakovo izdanje. Na našim stranicama će biti objavljeni svi sponzori koji će sudjelovati u realizaciji ovoga projekta. Vrijedi pogledati ponudu !!
Ako imate nekakvih ideja, ili želite pripomoći na bilo koji način, javite se, pa ćemo Vam poslati materijale u pisanom obliku (ponudu, cjenik, ugovor) ili Vas osobno posjetiti i ukratko pokazati o čemu se radi (ne zaboravite: PLAN i KARTA su gotovi), te Vam možemo pokazati probni plot u prirodnoj veličini.
svakako pogledajte: izrada plana