Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


Karta   |   Plan   |   HOK 1:5000   |   Vektorizacija i digitalizacija   |   Komunalni vodovi   |   Groblja   |   Ostali geodetski poslovi
Groblja

Geodetsko snimanje groblja i iscrtavanje situacije u određenom mjerilu (M=1:150, M=1:200, M=1:250, M=1:500)
izrada postera za zid.
Izrada situacije groblja podijeljene na A3 listove i uvezano
Za kompjutorsko vođenje groblja izrađen je program EG 5.1, sa kojim je moguće vođenje evidenciju groblja o korisnicima (vlasnicima) grobnih mjesta, o pokojnicima, te o financijama, a sve u skladu sa zakonom (NN br.19/98 i NN br. 143/98).