Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


Karta   |   Plan   |   HOK 1:5000   |   Vektorizacija i digitalizacija   |   Komunalni vodovi   |   Groblja   |   Ostali geodetski poslovi
HOK 1:5000
Počevši 1993. godine, pa sve do 1998. godine, digitalizirali smo (vektorizirali) HOK (Hrvatsku Osnovnu Kartu)  M=1:5000 za područje gradova Splita, Solina i Kaštela. Karte su skanirane na Contex c/b skaneru sa 400 dpi, geoorjentirane i transformirane sa I/RAS B programom i zatim vektorizirane sa programom MicroStation na potreban broj level-a (layer-a). Konačni produkt je konvertiran u AutoCad DWG format i snimljen na CD. Sam projekat rađen je u nekoliko etapa, zbog nemogućnosti kontinuiranog financiranja. Do sada je završena vektorizacija administrativnog područja gradova Splita, Solina i Kaštela.
         Karte u digitalnom obliku našle su svoju konkretnu primjenu u praksi: Izrada GUP-a grada Solina, izrada preglednih karata srednjenaponske 10kW mreže grada Splita, ....
45 karata M=1:5000 u digitalnom obliku na CD-u
prevođenje klasičnih karata u digitalnu se odvijala "modernom tehnologijom"
Ovdje, na našim stranicama ćemo uskoro predstaviti detaljnije informacije o izrađenim digitalnim kartama