Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


GEO-GAUSS d.o.o.   |   Kontakti   |   Naši poslovi   |   Zbirka planova i karata   |   Geodezija   |   Katastar   |   Zanimljivosti
Naši poslovi
U nizu poslova koje smo radili ili trenutno radimo, ovdje Vam predstavljamo
nekoliko projekata koji oslikavaju profil našeg poduzeća.


   Karta
   Plan
   HOK 1:5000
   Vektorizacija i digitalizacija
   Komunalni vodovi
   Groblja
   Ostali geodetski poslovi


Ako želite saznati nešto više, kontaktirajte nas