Navigacija:
·GEO-GAUSSd.o.o.
·Kontakti
·Naši poslovi
·Zbirka planova i karata
·Geodezija
·Katastar
·Zanimljivosti
·Sponzorstvo
·Karta Međimurja
·Linkovi
·Natječaj za posao
početak


Karta   |   Plan   |   HOK 1:5000   |   Vektorizacija i digitalizacija   |   Komunalni vodovi   |   Groblja   |   Ostali geodetski poslovi
Vektorizacija i digitalizacija

Vektorizacija je prevođenje klasičnih planova ili karata u digitalni (vektorski) oblik metodom skaniranja, georeferenciranja (transformacije) rastera, te ekranskom digitalizacijom. Digitalizacija je prevođenje klasičnih planova ili karata u digitalni oblik pomoću digitalizatora.
vektorizacija            
digitalizacija
vektorizacija katastarskog plana
digitalizacija HOK 1:5000
Naše poduzeće već 1993. godine koristi vektorizaciju (ekranska digitalizacija), kao način unošenja klasičnih karata i planova u digitalni oblik. Izdvojiti ćemo "Vektorizaciju HOK 1:5000" za područje gradova Splita, Solina i Kaštela, te izrada "Pregledne karte Županije Međimurske" u M=1:50000, koja je otisnuta 1993. godine.
Danas smo u mogućnosti izvršiti skaniranja, transformacije rastera (georeferenciranje), vektorizaciju (ekransku digitalizaciju) ili klasičnu digitalizaciju, zadovoljavajući visoke kriterije točnosti.